top of page
23659529_1893104121018400_51814115301324

Reparasjon

Å kunne reparere ordentlig og riktig krever kjennskap til framstillingsmåten i de fleste av gullsmedfagets grener. En reparatør blir stilt overfor mange og forskjellige oppgaver. Derfor må fagpersonen være både netthendt og oppfinnsom. På et reparasjonsverksted vil man bli spurt om å reparere det aller meste, og det er aldri en god følelse å si nei på grunn av manglende kompetanse eller til ønsket resultat.  

 

Flere av våre medlemmer som tjener lønnen sin fra gullsmedbenken, må i større eller mindre grad forholde seg til reparasjoner.

 
Som reparatør er det til god nytte å være løsningsorientert og praktisk, og å kunne jobbe hurtig  samtidig som kvaliteten ivaretas. Det er en hårfin balanse mellom økonomi og produksjon, både for fagpersonen og for hva kunden er villig til å betale for tiden det tar å få et godt resultat. 

 

Råd til deg som kunde: 

 

  • Spør om hvilken erfaring bedriften har med reparasjon av denne typen arbeid

  • Vær tydelig å hva du forventer

  • Be om en ca pris på arbeidet

  • Hvilken risiko er du villig til å ta?

  • En reparsjon er ikke et nytt produkt, men en "livsforlenging" - Husk det. 
     

 

bottom of page