top of page

"Samhold og vennskap må

prege ditt yrke, vennskap
gir glede, samhold gir styrke"

Hvem er vi?

 
Oslo Gullsmedlaug har 57 registrerte medlemmer fra Oslo og omegn. Medlemmene er både praktiserende og ikke praktiserende gullsmeder, men de har alle svennebrev og erfaring fra bransjen. Opptaket av medlemmer skjer ved søknad som inkluderer CV og en kort beskrivelse av hvorfor man ønsker å bli medlem. 

Hvorfor være medlem?

 
Som medlem tilbyr vi et faglige fellesskap, nettverksbygging, møter med faglig og sosialt innhold i et laug med tradisjoner gjennom 400 år. Vi samles om felles interesser og verdier innen utdanning og håndverk, og har et sterkt engasjement for å bevare vår kompetanse og yrkesstolthet. Oslo Gullsmedlaug gjør ekstra stas på nye gullsmedsvenner ved å være til stede med vår Oldermann ved utdeling av svennebrev i Oslo Rådhus.  
bottom of page